Branddetectie

Branddetectie is het signaleren en melden van een brand als deze zich voordoet.
Hoewel de meeste mensen denken dat het hen niet overkomt is brand een van de grotere gevaren dat constant op de loer ligt. Dit omdat brand een gevaar vormt voor persoonlijk letsel, materiële en emotionele schade en schade aan het milieu. Primair is het ontstaan van een brand geen probleem, als dit tenminste maar snel gesignaleerd wordt. Hoe sneller met de bestrijding van een brand kan worden begonnen, des te geringer zal de (gevolg)schade zijn. Wat er gebeurt als een beginnende brand niet (tijdig) gesignaleerd wordt, krijgen we dagelijks voorgeschoteld via de media. Uit onderzoek blijkt zelfs dat ongeveer 90% van de bedrijven die met een serieuze brand te maken krijgen, dit niet te boven komen. Een faillissement is dan meestal het gevolg.

Branddetectie systemen zijn onder te verdelen in Conventionele systemen (op basis van steekleidingen) en Intelligente systemen (op basis van ringleidingen met digitaal adresseerbare analoge opnemers).

Een branddetectiesysteem kan na het signaleren een breed scala van sturingen verrichten. Te denken valt hierbij aan het alarmeren van aanwezige personen, het waarschuwen van de brandweer en de interne hulp verlenende instanties. Ook kunnen sturingen verricht worden naar andere onderdelen van het totale branddetectiessystemen. Zoals daar kunnen zijn automatische blussing, brandwerende deuren, liften, brandventilatie systemen en brandweer sleutelkluizen. Meer info is te vinden op www.brandveiligcheck.nl.

Wierda Projecttechniek heeft ruime ervaring met het leveren en monteren van brandmeldinstallaties en is installatiepartner van Lobeco. Meer info is te vinden op www.brandveiligcheck.nl.

Wilt u graag meer informatie over de mogelijkheden van branddetectie in uw situatie of vrijblijvend een afspraak maken? Neemt u dan gerust contact op met Wierda Projecttechniek.

20150220_132631

P1080327 (Custom)

20150220_134838