Privacy Policy - Wierda Projecttechniek

Wierda Projecttechniek

Privacy Policy

Privacy statement
Wierda Projecttechniek, gevestigd aan Ecopark 47 te Emmeloord, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Ecopark 47
8305 BJ Emmeloord
Tel: 0527 – 62 25 48

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wierda Projecttechniek verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:


• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Wierda Projecttechniek verzamelt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. (Dit betreft bijv. BSN nummers, geloofsovertuigingen, etc.,

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Wierda Projecttechniek verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het afhandelen van uw betaling
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Systemen die wij gebruiken
Wierda Projecttechniek neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die eventuele gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Wierda Projecttechniek) tussen zit. Wierda Projecttechniek gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
• Syntess Atrium Professional

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Wierda Projecttechniek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
*CV sollicitanten max. 4 weken na sollicitatie
*CV inleners nadat ze niet meer werkzaam zijn binnen Wierda Projecttechniek worden de gegevens verwijderd

Delen van persoonsgegevens met derden
Wierda Projecttechniek verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wierda Projecttechniek blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Tot op heden hebben wij nog geen persoonsgegevens aan andere partijen hoeven door te geven.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Wierda Projecttechniek gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Wierda Projecttechniek en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u bezitten in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@wierda techniek.nl. Wij reageren zo snel mogelijk, binnen vier weken, op uw verzoek. Wierda Projecttechniek wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wierda Projecttechniek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@Wierdatechniek.nl

Scroll naar boven